Zarząd Klubu

ZARZĄD KLUBU TURYSTÓW GÓRSKICH „KOSÓWKA"

wybrany w dn. 22.11.2018 r.

Funkcja

Imię i nazwisko

Adres poczty elektronicznej

Prezes

Ewa Hankiewicz

ewahank<at>gmail.com

Wiceprezes

Małgorzata Błaszczyk

blaszczyk.malgorzata<at>gmail.com

Wiceprezes

Krystyna Reutt-Kowalska

reutt40<at>gmail.com

Sekretarz

Maria Beśka

mariabeska<at>wp.pl

Skarbnik

Małgorzata Janicka

janicka_malgosia<at>wp.pl

Z-ca sekretarza

Urszula Kęcerska

urszula.kecerska<at>gmail.com

Członek Zarządu ds. kulturalnych

Regina Przygocka

reginanpr<at>gmail.com

Członek Zarządu ds. technicznych

Bogusław Grzywiński

(zm. 19.08.2020)

ornak12<at>wp.eu

Uwaga: Zarząd ukonstytuował się w dniu 6.12.2018 r.

 

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU TURYSTÓW GÓRSKICH „KOSÓWKA”

wybrana w dn. 22.11.2018 r.

Funkcja

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Przewodniczący

Włodzimierz Rakowiecki

w.rakowiecki<at>op.pl

Członek Komisji

Bożena Stępniarek

stea<at>wp.pl

Członek Komisji

Wiesława Stańko-Ornaf

lor<at>toya.net.pl

Uwaga:

1. W adresach mailowych zamiast znaku „ @’ wpisano <at> aby adres nie był przechwytywany przez systemy rozsiewajace spam, czyli pocztę niechcianą.

W przypadku chęci świadomego użycia danego adresu należy w miejsce <at> wpisać znak @.

2. Składy osobowe Zarządów i Komisji Rewizyjnych z lat poprzednich przedstawione są w załącznikach.ZałącznikWielkość
Skład Zarządu 2015-2018.pdf228.7 KB
SKŁAD ZARZĄDU 2010-2013.pdf96.65 KB
SKLAD ZARZĄDU 2008-2010.pdf20.74 KB
SKŁADY ZARZĄDÓW 1958-2008.pdf48.73 KB