Zarząd Klubu

ZARZĄD KLUBU TURYSTÓW GÓRSKICH „KOSÓWKA"

wybrany w dn. 12.11.2015 r.

Funkcja

Imię i nazwisko

Adres poczty elektronicznej

Prezes

Ewa Hankiewicz

ewahank<at>gmail.com

Wiceprezes

Barbara Żurkowska

barbara.zurkowska<at>o2.pl

Sekretarz

Maria Beśka

mariabeska<at>wp.pl

Skarbnik

Teresa Łapińska

tm.lapinska<at>wp.pl

Członek Zarządu

Małgorzata Błaszczyk

blaszczyk.malgorzata<at>gmail.com

Członek Zarządu

Bogusław Grzywiński

ornak12<at>wp.eu

Członek Zarządu

Regina Przygocka

reginanpr<at>gmail.com

Członek Zarządu

Zofia Zielińska

zofia.ziel<at>wp.pl

Uwaga: Zarząd ukonstytuował się w dniu 26.11.2015 r.

 

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU TURYSTÓW GÓRSKICH „KOSÓWKA”

wybrana w dn. 12.11.2015 r.

Funkcja

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Przewodniczący

Włodzimierz Rakowiecki

w.rakowiecki<at>op.pl

Członek Komisji

Władysław Falkiewicz

zm. w dn. 7.03.2016 r.

Członek Komisji

Przemysław Kowalski

 

Uwaga:

1. W adresach mailowych zamiast znaku „ @’ wpisano <at> aby adres nie był przechwytywany przez systemy rozsiewajace spam, czyli pocztę niechcianą.

W przypadku chęci świadomego użycia danego adresu należy w miejsce <at> wpisać znak @.

2. Składy osobowe Zarządów i Komisji Rewizyjnych z lat poprzednich przedstawione są w załącznikach.ZałącznikWielkość
SKLAD ZARZADU 2013-2015.pdf115.7 KB
SKŁAD ZARZĄDU 2010-2013.pdf96.65 KB
SKLAD ZARZĄDU 2008-2010.pdf20.74 KB
SKŁADY ZARZĄDÓW 1958-2008.pdf48.73 KB