Ukonstytuowanie się Zarządu Klubu

Wybrany na Walnym Zebraniu Zarząd w dn. 22 listopada 2018 ukonstytuował się w dniu 6 grudnia 2018.

Odznaczenia w Urzędzie Miasta Łodzi

W dniu 9 listopada 2018 r w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń "Za Zasługi dla Miasta Łodzi".

8 grudnia Rajd Mikołajkowy

Z cyklu "Poznaj Polskę"

Abruzja i mniej znana Toskania

Choć nie minął "stary rok" to już Zarząd ma propozycje na rok nastepny. Na kolejną wycieczkę zagraniczna z Eko-Tourist z Krakowa zapraszamy w dniach 31.05-9.06.2019 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Przypominamy i zapraszamy na Walne Zebranie Sprawzdawczo-Wyborcze, które odbedzie się w dniu 22 listopada 2018 r..=

Porządek obrad w załączeniu.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Subskrybuje zawartość