Odwiedzamy groby naszych członków

Jest naszą tradycją, że przed dniem Wszystkich Świętych 1. listopada spotykamy się na grobach byłych działaczy, koleżanek i kolegów – członków KTG Kosówka.

I tak spotykamy się w następujące dni:

- 29.X. (wtorek) na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej – godz. 11

- 30.X. ( środa),  na Cmentarzu na Dołach przy ul. Smutnej – godz. 11

- 31.X. (czwartek) na Cmentarzu na Zarzewie przy ul. Lodowej – godz. 11

Za Zarząd

Ewa Hankiewicz

Prezes Klubu