Zapraszamy w Gorce

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Łódzkiego PTTK zaprasza na rajd w Gorce w dn. 12-16 września br. Kierownikiem będzie Stefan Piekarski

Zdjęcia i sprawozdanie ze zlotu jubileuszowego

W ząłączeniu jest sprawozdanie z pobytu na Złocie.

Spotkanie w plenerze

Tradycyjnie Kosówkowicze spotykają się w końcu czerwca w plenerze. Spotkanie odbędzie się w Arturówku w środę 27 czerwca.

Biuletyn na 60-lecie Klubu

Informujemy, że Biuletyn na 60-lecie Klubu Kosówka, wydany w czasie obchodów jubileuszowych w Pieninach w czerwcu 2018 jest zamieszczony na naszej stronie w wersji c

Listy i dyplomy na 60-lecie Klubu

W czasie obchodów Jubileuszu 60-lecia KTG Kosówka otrzymaliśmy od naszych władz lidty gratulacyjne i dyplomy (patrz załaczniki).

Dziękujemy

“Kosówka” powróciła z Pienin

Od 10 do 18 czerwca świętowaliśmy w Sromowcach Wyżnich Jubileusz 60 lecia Klubu.

Subskrybuje zawartość